Praktijkfilmpjes

Hieronder staan de vier fasen. Klik op de knop onder de fase waarvan je filmpjes wil bekijken. 

Fase 1. Voertuigbediening

Fase 2. Bijzondere verrichtingen 

Fase 3. Verkeersdeelname

Fase 4. Integratie van kennis/vaardigheden